Nieuwe trainingen communicatie en coaching

Coachend leren werken voor projectleiders en kunstvakdocenten

Deskundigheidsbevordering is een van de hoofdlijnen in het CMK-programma. We richten ons daarbij steeds meer op de intrinsieke motivatie van de school, het aanwakkeren van de ambitievlam. Het coachend werken blijkt daarbij van onschatbare waarde.

In veel CMK-projecten werken vakdocent en leerkracht via coaching of co-teaching samen aan de kwaliteit van cultuureducatie. Cultuur Oost organiseert, flankerend aan het CMK Gelderland-programma, verschillende trainingen in samenwerking met CultuurCollege en de lokale Centra voor Cultuureducatie. In het vroege voorjaar van 2019 gaan drie nieuwe verdiepende trainingen van start. 

Speciaal voor kunstvakdocenten
Deze training richt zich op het versterken van de samenwerking tussen leerkracht en vakdocent. Vanuit een coachende opstelling de school helpen om de ambitie met cultuureducatie scherp te krijgen. Je krijgt inzicht in verschillende stijlen van communicatie, oefent verdiepende gesprekstechnieken en leert leerkrachten te coachen in het kader van CMK. In deze praktische training oefen je met de principes van coaching en communicatie. Dat wat je leert is meteen toepasbaar in je dagelijkse praktijk. De training wordt naar verwachting per 2020 officieel gecertificeerd.

Inhoud van de driedaagse training:
Hoe werk je optimaal samen met de leerkracht?
Hoe sluit je goed aan bij de leerkracht met veel of weinig ervaring/affiniteit met kunst?
Hoe kun je de leerkracht coachen bij het implementeren van een project of leerlijn in de school?Speciaal voor projectleiders CMK

Kunstvakdocenten worden uitgenodigd door de betrokken Centra voor Cultuureducatie en kunnen vervolgens kosteloos aan de training deelnemen. 

Speciaal voor projectleiders CMK in Gelderland
Projectleiders hebben te maken met soms wel tientallen scholen in hun CMK-project. Voor hen is een speciale training ontwikkeld, gericht op het aanwakkeren van de ambitievlam bij de scholen. Coachende gesprekstechnieken blijken zeer waardevol. Robert Vroegindeweij is deelnemer van het eerste uur. Wat doet hij anders nu hij de training heeft gedaan?  “We zijn bezig een slag te maken van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Maar goed vraaggericht werken is nog een kunst. De training heeft me geholpen dat goed in te vullen. Dit heeft geleid tot meer betrokkenheid bij de scholen. Door de open gesprekken kunnen scholen beter aangeven wat ze met cultuureducatie willen en gaan ze daar zelf over nadenken. Ze doen meer aan cultuureducatie en de trajecten zijn verdiepender.”

De groep projectleiders ontmoet elkaar nu geregeld voor intervisiebijeenkomsten, begeleid door Reineke de Vries, of een van de andere adviseurs, van Cultuur Oost. Zo is een blijvend lerend netwerk toegevoegd aan de culturele atlas van Gelderland.

Cultuur Oost ontwikkelde tevens een gesprekstool om de projectleiders te ondersteunen bij het coachend werken. Nieuwe projectleiders ontvangen een dezer dagen een persoonlijke uitnodiging om in het voorjaar van 2019 deel te nemen aan een nieuwe trainingsgroep.