Resultaten 2013-2016

In de eerste periode Cultuureducatie met Kwaliteit is in Gelderland gewerkt aan opbrengsten op twee niveaus. Lokaal en regionaal zijn leerlijnen, beoordelingsmodellen en manieren om deskundigheid te bevorderen en duurzaam samen te werken ontwikkeld door scholen en culturele aanbieders. Deze resultaten vind je op Meetup

Samen met de Radboud Universiteit werkten we aan de kennisopbrengst op provinciaal niveau. Cultuur Oost heeft alle projecten verbonden en het programma gemonitord, de universiteit deed kwalitatief onderzoek. 

Hier zie je  welke scholen meededen met CMK Gelderland in de periode 2013-2016.

Overzicht projecten

Kind centraal

Inzichten uit de community of practice Kind centraal

Cultuureducatie vanuit de scholen  Scholen in Renkum ontwikkelen leerlijnen waarin procesgericht cultuuronderwijs bijdraagt aan 21st century skills. 

Leerlijnen muziek het Venster Wageningen Het Venster in Wageningen implementeert doorgaande leerlijnen muziek op negen scholen.

Muziek en drama in stijgende lijn  Scholen op de Veluwe ontwikkelen samen met Cultuurkust leerlijnen drama en muziek.

Reizen in de tijd Gelders Erfgoed ontwikkelt met schoolbesturen en culturele instellingen in het Rivierenland een digitale leerlijn cultuuronderwijs.

Nieuwe media en creativiteitsontwikkeling Stichting Proo wil dat leerlingen hun creativiteit ontdekken met behulp van nieuwe media. Leerkrachten volgen de training mediacreativiteit en ontwikkelen vervolgens zelf lesmateriaal.

Leerlijnen muziek en media De Maartenschool en Werkenrodeschool in Groesbeek ontwikkelen doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs voor het SO en VSO.

Muziek in de school Stichting PCO Gelderse Vallei geeft met de Muziekschool Barneveld een impuls aan het muziekonderwijs op school.

Reizen in de tijd Achterhoek Gelders Erfgoed ontwikkelt met schoolbesturen, jeugdtheatergroep Kwatta en culturele instellingen in de Achterhoek een digitale leerlijn cultuuronderwijs.

Muziek voor kinderen met een laag IQ ZMLK school De Kom in Druten ontwikkelt kwalitatieve muzieklessen voor leerlingen met een IQ lager dan 35. 

Door drama steviger in je schoenen Basisschool de Leeuwenkuil in Beneden Leeuwen verbindt dramalessen aan sociaal emotionele ontwikkeling.

Speciaal voor jou De Muzehof in Zutphen ontwikkelt leerlijnen voor het speciaal onderwijs.

Onderwijsspecialisten goes Kunst & Cultuur De Onderwijsspecialisten ontwikkelt leerlijnen voor cluster 3 en cluster 4 scholen in Gelderland.

Leerlijnen beeldende vorming Basisschool Sam Sam in Oosterhout ontwikkelt leerlijnen beeldende vorming.

Cultuur in ons MI onderwijs De Wegwijzer in Zutphen verbindt cultuurlessen aan de methode 4 x wijzer.

Taal door kunst Cultuurkust Harderwijk ontwikkelt leerlijnen dans die bijdragen aan taalontwikkeling. 

Doorlopende leerlijnen cultuur Basisschool de Holtbank in Rheden ontwikkelt leerlijnen cultuur. 

Leerkracht centraal

Inzichten uit de community of practice Leerkracht centraal

Meesters in de Kunsten De Gruitpoort in Doetinchem ontwikkelde een enthousiasmerende teamtraining waarmee leerkrachten beter invulling kunnen geven aan de kunstvakken. Deze training wordt breed ingezet in de regio. 

Zmart-artZ  De Muzehof in Zutphen zet CMK-coaches in op scholen in de regio. Samen met het team ontwikkelen zij cultuuronderwijs dat bijdraagt aan 21st century skills.​

Samen leren Cultuurplein Noord Veluwe zet CMK-coaches in op scholen in de regio. Samen met het team ontwikkelen zij leerlijnen aansluitend bij de visie van de scholen.

Coaching modules Cultuurkust in Harderwijk ontwikkelde coachingmodules muziek en drama met scholen in de regio. Leerkracht en kunstvakdocent leren met en van elkaar.  

Ik dans!  De Plantage in Tiel ontwikkelt een verdiepende leerlijn dans voor groep 1 tot en met 6.  

Cultuureducatie Achterhoek met kwaliteit  Muziekschool Boogiewoogie en de Muziekschool Oost Gelderland geven een impuls aan het muziekonderwijs op scholen in de Achterhoek.

Music4all Stichting Kans en Kleur in Wijchen en Stichting Oeverwal in Beuningen geven een impuls aan het muziekonderwijs op hun scholen.

Doorontwikkeling Muziek in de Klas  De Plantage in Tiel ontwikkelt het project Muziek in de Klas door tot een leerlijn voor groep 1 tot en met 8.

Leerlijnen podiumkunsten Stichting de Poolster in Lochem ontwikkelde samen met De Muzehof een leerlijn muziek en drama.  De leerlijn wordt breed uitgezet binnen het bestuur. 

Verhaal speciaal De Gruitpoort ontwikkelt nascholing voor SO scholen in de regio Doetinchem.

Anders kijken een ruimere blik Kunstenares Ingrid van Aert laat leerkrachten van de Montessorischool Westervoort anders kijken.

Procesgericht dansonderwijs Basisschool de Regenboog in Lichtenvoorde schoolt het team in dans.   

Cultuuronderwijs met beelden Basisschool De Uilenhorst in Wezep schoolt het team in het ontwerpen van cultuuronderwijs. 

Geef muzikale talenten een kans Basisschool de Vlinder in Dieren en de Fredericusschool in Velp geven een impuls aan hun muziekonderwijs

 

School centraal

Inzichten uit de community of practice School centraal

Leerling competenties vanuit erfgoed Stichting Condor in Beek/Ubbergen volgt de competenties die leerlingen ontwikkelen met cultuuronderwijs, in het bijzonder erfgoededucatie.

Cultuureducatie geen vak apart Stichting Archipel in Zutphen geeft met cultuuronderwijs invulling aan 21st century skills.

Pleinkunst  Beweeg Wijs in Berkelland volgt de competenties die leerlingen ontwikkelen in de module Pleinkunst.

Laten groeien van talenten Stichting primair onderwijs Groesbeek zet in op de talententen van leerkrachten en leerlingen.

Omgeving centraal

Inzichten uit de community of practice Omgeving centraal

De school, het dorp, de kunst Muziektheatergezelschap De Plaats onderzoekt hoe een school zelf zijn omgeving kan gebruiken als inspiratiebron voor dramaonderwijs.

Zee van Cultuur Het Musiater in Zevenaar verbindt binnen- en buitenschoolse kunsteducatie op scholen in de Liemers.

Cultuur als middel om samen te werken De Open Academie Lingewaard verzorgt in opdracht van de drie schoolbesturen in deze gemeente een samenhangend programma cultuureducatie op alle scholen.

NME binnen een doorgaande leerlijn cultuur Stichting Brede scholen Culemborg ontwikkelde lesmateriaal waarin de verbinding wordt gelegd tussen natuur- en milieu en cultuureducatie.

Muziekonderwijs binnen ieders handbereik Basisschool ‘t Klosterhufke in Deest en de St Victorschool in Afferden geven een impuls aan hun muziekonderwijs 

Samen muziek maken IKC De Kubus in Druten geeft een impuls aan het muziekonderwijs onder en na schooltijd.

Muziek als doel maar ook als middel Basisschool ’t Geerke schoolt het team op muziek samen met de fanfare.

Muziek binnen het IPC Basisschool de Wijzer in Beneden Leeuwen verbindt muzieklessen aan het International Primary Curriculum. 

 


Culturele Partnerschappen

Binnen een partnerschap staat de onderwijskundige ambitie van de school centraal. Hoe kan cultuur helpen deze ambitie vorm te geven? Jeugdtheatergezelschap Kwatta en Daltonschool Culemborg; Introdans en Paasbergschool Oosterbeek; beeldend kunstenaar Lotte van Campen, Kröller Müller Museum en vier scholen in Wijchen; Muzibas en bs. De Wegwijzer in Zutphen gingen op onderzoek uit. Bekijk de film met hun ervaringen.

Talent voor Drama

Onze Beeldentuin


Edwin van Meerkerk
Edwin van Meerkerk

Onderzoek transformatie leerkrachten

Om inzicht te krijgen in in het proces en de uitkomsten van de projecten te verhogen doet de Radboud Universiteit onderzoek binnen het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit onderzoek verbindt de verschillende programmalijnen door te kijken naar de rol en veranderende positie van reguliere leerkrachten tijdens en na het project. De hoofdvraag luidt: welke transformatie van de leerkrachten wordt in de verschillende projecten beoogd en op welke manier wordt aan dit proces vorm gegeven? Het centrale begrip uit de vraagstelling is transformatie. Hiermee wordt verwezen naar de theorie van transformative learning, zoals ontwikkeld door Jack Mezirow.

Uit eerder onderzoek blijkt niet alleen dat de leerkracht de cruciale factor is bij veranderingen in de school, maar ook dat gedragsveranderingen bij volwassenen (zoals leerkrachten) een proces is van lange adem. Het zoeken naar een nieuwe rol, in dit geval ten opzichte van de plaats van cultuur in het onderwijs, vergt veel van de leerkracht, maar kan ook veel opleveren voor het zelfvertrouwen, de onderwijskwaliteit en de schoolcultuur.

Dagelijkse praktijk in de klas

Voor het onderzoek houden leerkrachten logboeken bij, die als belangrijkste bron dienen om inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk van het CMK-project in de klas. Deze ‘research solicited diaries’ worden aangevuld met interviews, met collega’s, kunstvakdocenten en leerlingen, en observaties in de school. Zo wordt geprobeerd een zo rijk mogelijke beschrijving te kunnen geven van de verandering die van de leerkrachten wordt verwacht en de voorwaarden in hun omgeving die hen daarbij helpen, of juist hinderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Edwin van Meerkerk, algemene cultuurwetenschappen.